Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς μπορείτε να πάρετε και να προσφέρετε βοήθεια

 

Συχνά μπορεί να νιώθετε ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες και δεν γνωρίζετε πως να τις χειριστείτε. Ίσως κάποιο κοντινό σας άτομο να βρίσκεται σε παρόμοια θέση και δεν γνωρίζετε πώς να το βοηθήσετε.

Η παρουσία και οι συμβουλές από οικεία πρόσωπα είναι πολύ χρήσιμα, δεν αρκούν όμως  πάντα για την επίλυση προβλημάτων που συχνά απαιτούν την παρέμβαση ενός ειδικού που θα συντελέσει στη βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου και στη συνέχεια του περιβάλλοντος του.

 

Οι στόχοι της παρέμβασης του ειδικού ψυχικής υγείας, καθορίζονται πάντα σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι

 

  • Κατανόηση δυσκολιών και προβλημάτων 
  • Αντιμετώπιση κρίσεων σε ατομικό, οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό  επίπεδο
  • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και επίλυση συγκρούσεων 
  • Ανάπτυξη αυτογνωσίας και προσωπικής βελτίωσης
  • Στήριξη στη λήψη σημαντικών αποφάσεων ζωής και καλύτερη διαχείρηση τους καθώς και στην προσπάθεια προσαρμογής σε νέες και συχνά δυσάρεστες συνθήκες