Ατομική Ψυχοθεραπεία

Βασική αρχή της ψυχοθεραπείας, πάνω στην οποία βασίζεται η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, είναι η πίστη στη μοναδικότητα, την πολυπλοκότητα και την ικανότητα για ανάπτυξη που υπάρχει στο κάθε άτομο. Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να απελευθερωθούν τα συναισθήματα και η ικανότητα του θεραπευόμενου, ώστε να αλλάξει μια αναποτελεσματική για αυτόν πορεία ζωής, να αρχίσει να ελέγχει τη μη λειτουργική συμπεριφορά του και να ξεκινήσει μια νέα πορεία για να βγει από μια δύσκολη κατάσταση της ζωής του.

Το μέγεθος της αλλαγής διαφέρει σε κάθε άνθρωπο και εξαρτάται πάντα από τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο θεραπευόμενος ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αν ο ίδιος δεν το επιθυμεί και το επιζητά. Ο θεραπευτής σε όλη τη διαδρομή είναι δίπλα του, σύμμαχος και καθοδηγητής του σε αυτήν την δύσκολη και πολύπλοκη αλλά ταυτόχρονα δημιουργική και αποκαλυπτική συναισθηματική εξερεύνηση