Βιογραφικό

Η Ναταλία Βανού είναι Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο Μαρούσι όπου παρέχει ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε ενήλικες και εφήβους για την αντιμετώπιση ποικίλων διαπροσωπικών προβλημάτων.
Συντονίζει σειρά  θεωρητικών και βιωματικών σεμιναρίων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ψυχολογίας με στόχο την υποστήριξη και αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη βελτίωση της ατομικής, οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής του ατόμου.
 
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MPhil) στη  Συμβουλευτική Ψυχολογία από το University College Kensington του Λονδίνου, πτυχίο Ψυχολογίας από το City College του Πανεπιστημίου του Sheffield, καθώς και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στην Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. Παρακολούθησε διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρακτική εξάσκηση της Συμβουλευτικής στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής στην Αθήνα και ολοκλήρωσε  εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κλινική Ψυχοπαθολογία και τη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
Συνεργάστηκε με το Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής στην Αθήνα όπου παρείχε συμβουλευτική σε ενήλικες, ενώ παράλληλα συμμετείχε στις δραστηριότητες ψυχιατρικού τμήματος του Αιγινητείου, Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στην τακτική παρακολούθηση ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. 
 
Συνεργάζεται με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με μεθόδους διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία καθώς και θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Συνεργάζεται με σχολεία και σχολικούς συμβούλους σε ζητήματα συμβουλευτικής γονέων.
 
Έχει ασχοληθεί με εύρος θεμάτων συμβουλευτικής ψυχολογίας και ιδιαίτερα με ζητήματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία και την ικανοποίηση του ανθρώπου σε πρακτικό και ερευνητικό πλαίσιο.