Διαπροσωπικές σχέσεις

Οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Προσφέρουν ευχαρίστηση, αγάπη, συντροφικότητα και στήριξη. Παράλληλα προκαλούν ένταση, δυσπιστία, ανασφάλεια, θυμό και αγωνία.

Στη σύγχρονη εποχή, η προσκόλληση στην ύλη, ο εγωκεντρισμός και η ματαιοδοξία συχνά οδηγούν τις σχέσεις των ανθρώπων σε αδιέξοδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι η καλύτερη κατανόηση της δικής μας συμπεριφοράς και αυτής των γύρω μας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας τόσο καλύτερα λειτουργούμε στις σχέσεις μας.

Η αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων και η ανάληψη της συναισθηματικής ευθύνης προάγει την αμοιβαία κατανόηση και τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Οι συμμετέχοντες:

Θα αναπτύξουν τρόπους κατάλληλης διαχείρισης των δυσκολιών της ανθρώπινης σχέσης

Θα γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων

Θα αποκτήσουν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας

Θα εμβαθύνουν στον τρόπο σκέψης αναφορικά με τα μοτίβα επιλογής συντρόφου

Θα κατανοήσουν τις προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων


Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που:

Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις

Θέλουν να μάθουν να συσχετίζονται καλύτερα με τον εαυτό τους και τους γύρω τους

Ενδιαφέρονται να διευρύνουν την οπτική τους σε θέματα σχέσεων

Διάρκεια:

4 ώρες θεωρητικών και βιωματικών ενοτήτων

Εισηγητές:

Μάγδα Χατζηδημήτρη & Ναταλία Βανού