Πένθος-απώλειαΗ απώλεια είναι μέρος της ζωής του ανθρώπου. Συμπεριλαμβάνει τόσο τη φυσική απώλεια ενός

κοντινού μας προσώπου όσο και ένα χωρισμό, μια μετακόμιση, μια επαγγελματική απώλεια και άλλες σοβαρές αλλαγές. Αφορά μια μακροχρόνια και συναισθηματικά επώδυνη διαδικασία που επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία η οποία όμως όταν περιπλέκεται, ανάλογα με την προσωπικότητα και τα βιώματα του κάθε ατόμου, μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικό αδιέξοδο.

Η επεξεργασία της απώλειας οδηγεί στην αρχή της απελευθέρωσης των οδυνηρών σκέψεων και συναισθημάτων του ατόμου συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωσης της λειτουργικότητας του και της επανένταξής του στη ζωή.

 

Οι συμμετέχοντες:

Θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία του πένθους

Θα αναπτύξουν τρόπους καλύτερης διαχείρισης της απώλειας που βιώνουν

Θα διαχωρίσουν το φυσιολογικό από το δυσλειτουργικό πένθος

Θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις γύρω από την απώλεια σε ένα

απόλυτα ασφαλές περιβάλλον

Θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάλογο με την ομάδα για το θέμα που τους απασχολεί

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που:

Έχουν χάσει ένα κοντινό πρόσωπο

Κάποιο κοντινό τους άτομο βιώνει πένθος ή απώλεια

Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση αντιμετώπισης άλλου είδους απώλειας (π.χ. χωρισμός, αλλαγή

προσωπικού ή επαγγελματικού χώρου, απόλυση, διακοπή φιλίας κλπ)

Ενδιαφέρονται να διευρύνουν την οπτική τους σε θέματα απώλειας και πένθους

 Διάρκεια:

4 ώρες θεωρητικών και βιωματικών ενοτήτων

 Εισηγητές:

Μάγδα Χατζηδημήτρη & Ναταλία Βανού