Η Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη αυτογνωσίας.
 

Ο ρυθμός της ζωής σήμερα και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται συντελούν στη δημιουργία ποικίλων διαπροσωπικών προβλημάτων σε όλους τους τομείς της ζωής που οδηγεί στην έντονη ανάγκη της επίλυσης τους. Το γραφείο Συμβουλευτικής ενηλίκων απευθύνεται  σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες κάθε είδους συναισθηματικής φύσης και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική για την αντιμετώπιση τους. 

  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα είναι οι εξής:


  • στήριξη των ανθρώπων που επιθυμούν να πάρουν συγκεκριμένες και σημαντικές αποφάσεις ζωής ή που προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες και συχνά δυσάρεστες συνθήκες
  • αντιμετώπιση κρίσεων σε επίπεδο ατομικό, οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό 
  • βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και επίλυση συγκρούσεων του ατόμου με το περιβάλλον του (οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό)
  • ανάπτυξη αυτογνωσίας και προσωπικής βελτίωσης του ατόμου
Ο σύμβουλος  ψυχικής υγείας είναι επαγγελματίας ο οποίος χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα από τη συστηματική έρευνα αλλά και από τη δική του επαγγελματική εμπειρία, για την κατανόηση των ανθρώπινων προβλημάτων, τόσο ως προς την εμφάνιση και εξέλιξη τους όσο και ως προς την επίλυσή τους. Στοχεύει στη δημιουργική συνεργασία, σύμφωνα με την προσωπικότητα και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου, με σκοπό να το οδηγήσει σε προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση.